Koha lummus…
Meil kõigil on mingid kohad, mis meid erinevatel põhjustel on kuidagi lummanud. Tekitanud tunde, et just siin ongi see paik, kus tahaks olla… Koht, mis tekitab erilise meeleolu virvenduse…
Marike Laht
Eesti Vabaõhumuuseumi peakonservaator
Aastatel 2019-2022 valminud akvarellidel on kujutatud peamiselt
Eesti Vabaõhumuuseumis paiknevaid hooneid.
Olete oodatud!
Üritused Avinurme piirkonnas