5.-31. jaanuarini on Avinurme kultuurikeskuses avatud veel teinegi näitus- Eesti Rahvusarhiivi näitus “KIRJU ÜHEST SAJANDIST”.
Näitus põhineb Riigiarhiivi isikufondidel, lugemiseks-vaatamiseks on Konstantin Pätsi, Jaan Tõnissoni, August Rei, Joakim Puhki, Artur Adsoni, Marie Underi ja mitmete teiste tuntud ja vähemtuntud Eesti inimeste kirju. Näituse koostaja: Astri Schönfelder, kujundaja Gerli Raadik.
Näitusel tutvustatakse kirjade kirjutamist ja saatmist, kirjapabereid ja ümbrikuid erinevatest kümnenditest. Leidub näiteid kuulsatelt inimestelt, aga ka tavaliste inimeste sõnumeid, olgu Siberist või reisilt maailma eri paikadesse.
“Varsti unustame vist üldse kirjutamise, ütleme üksteisele raadio-telefooniga, mis tarvis, ja kellegi pole vaja vaeva näha kord meie kirjavahetuste ning päevaraamatute väljaandmisega, sest neid ei ole.”
Friedebert Tuglas Johannes vares-Barbarusele 04.02.1926 (ERA.R.-39.1.21)
Päeval, mil Fr. Tuglase prohvetlik nägemus kirja kirjutamise hääbumisest on kas täitumas või vähemalt seninägematu radikaalsusega vormi muutmas, kutsume tutvuma möödunud XX sajandi epistolaarse pärandiga.
Kirjades põimuvad ajastu eluilm, hoiakud ja aktuaalsed päevateemad, ühiskonna murrangud peegelduvad läbi isiklike elamuste ja saatuste. Kultuuriloolise allikana on siin tähtsad nii sisu kui ka vorm- mõnda kirja võib lugeda kui loomingulist manifesti või kirjanduslikku väikevormi. Esmapilgul emotsioonitud argielu kirjeldused võivad detoneerida võimsa emotsionaalse laengu ja viia suurte üldistuseni. Ka graafilised kirjapead ja kuvääride kujundus kajastavad majanduslikke olusid, moevoole, propagandavõtteid ja vastumeelsusavaldusi.
Olete oodatud näitusega tutvuma alates 5. jaanuarist! 

Üritused Avinurme piirkonnas